14 résultats

Votre recherche

Recherche simple : Tian xuan Ma

Affiner

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 3198-3298

Chinois 3298 . 小學體註大成. 內附孝忠經Xiao xue ti zhu da cheng. — Nei fu xiao zhong jing.Le Xiao xue commenté avec le Xiao jing et le Zhong jing.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4062-4851 > Chinois 4331-4453

Chinois 4331-4338 . 元人雜劇百種Yuan ren za ji bai zhong.Cent pièces de théâtre de la dynastie des Yuan.Yuan qu xuan.Choix des pièces de la dynastie des Yuan. Autre titre : 元曲選

Département des Manuscrits > Pelliot chinois

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2255

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2567 (+ 2552)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2803

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2602

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3718

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3664 (+ 3559)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040