36 résultats

Votre recherche

Recherche simple : Jian Jiang Zhong

Affiner

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 2922-3197

Chinois 3104-3192 . 皇清經解Huang qing jing jie.Traités sur les Jing, composés sous la dynastie régnante.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 3399-4061 > Chinois 3553-3700

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5118-5207

Chinois 5172-5179 . 薛院判醫案二十四種Xie yuan pan yi an er shi si zhong.Archives médicales du médecin impérial Xie.Nei ke.Médecine interne.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5118-5207

Chinois 5151-5152 . 醫書十二種Yi shu shi er zhong.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549 . 集沙門不應拜俗等事Ji sha men bu ying bai su deng shi.Collection de pièces sur la question du salut des bonzes aux laïques.

Département des Manuscrits > Mandchou

Mandchou 170 . Tulergi gurun be ejehe ejetun.Wai guo zhi外國志.

Département des Manuscrits > Pelliot chinois

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2537

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2539

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2640

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2567 (+ 2552)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2555

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2915

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2992

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3633

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3720

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3885

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3812

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3862

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3770

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3619

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4638

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4660

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4514 (1-10)

Département des Manuscrits > Pelliot tibétain > Fragments chinois du fonds Pelliot tibétain