54 résultats

Votre recherche

Recherche simple : Bing Jie Lu

Affiner

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 2344-2667

Chinois 2555-2586 . 重栞宋本十三經注疏. 附校勘記Chong kan song ben shi san jing zhu shu. — Fu jiao kan ji.Les Treize Jing gravés de nouveau d'après l'édition des Song. — Examens critiques.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 2922-3197

Chinois 2986-3099 . 新刊經解Xin kan jing jie.Traités sur les Jing, nouvelle édition.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6516 . 重梓歸元直指集Chong zi gui yuan zhi zhi ji.

Département des Manuscrits > Mandchou

Mandchou 195 . Daicing gurun-i Doro eldengge-i orin ningguci aniya fulgiyan morin erin forgon-i ton-i bithe.[Da Qing Dao-guang er shi liu nian sui ci bing-wu shi xian shu 大清道光二十六年歲次丙午時憲書.]

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2646

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2556

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2567 (+ 2552)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2915

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2825

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2992

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3390

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3015

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3016

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3298 . Jin guang ming zui sheng wang [jing] 金 光 明 最 勝 王 [經] trad. de Yi jing 義 淨.

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3001-3500

Pelliot chinois 3490

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3718

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3660

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3518

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3706

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3616

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3556

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 3501-4000

Pelliot chinois 3827

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4638

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 4001-6040

Pelliot chinois 4019