104 résultats

Votre recherche

Recherche simple : An shi Xiang

Affiner

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 2922-3197

Chinois 2986-3099 . 新刊經解Xin kan jing jie.Traités sur les Jing, nouvelle édition.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 3198-3298

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 3198-3298

Chinois 3298 . 小學體註大成. 內附孝忠經Xiao xue ti zhu da cheng. — Nei fu xiao zhong jing.Le Xiao xue commenté avec le Xiao jing et le Zhong jing.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 3399-4061 > Chinois 3399-4061-4

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 3399-4061 > Chinois 3553-3700

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 3399-4061 > Chinois 3931-4061

Chinois 3969-3974 . 繡像漢宋奇書Xiu xiang han song qi shu.Les Livres Merveilleux relatifs aux Han et aux Song.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4062-4851 > Chinois 4165-4257

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4062-4851 > Chinois 4258-4330

Chinois 4329 . 新鐫繡像西廂琵琶合刻Xin juan xiu xiang xi xiang pi pa he ke.Histoire du pavillon occidental et Histoire du luth, nouvelle édition collective illustrée.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 4852-5342 > Chinois 5028-5117

Chinois 5055 . 增補武經體註標題詳解Zeng bu wu jing ti zhu biao ti xiang jie.Les Livres canoniques militaires, avec commentaire, édition augmentée.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 5721-6167 > Chinois 5879-5980

Chinois 5949-5950 . 閱經十二種Yue jing shi er zhang.Douze traités relatifs à des sūtra.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6229

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6293-6378

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6379-6449

Chinois 6438

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6543-6544 . 弘明集Hong ming ji.Collection d'écrits relatifs au bouddhisme.

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6569-6920 > Chinois 6569-6622

Chinois 6617

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6569-6920 > Chinois 6569-6622

Chinois 6606

Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6921-7228 > Chinois 7073-7122

Département des Manuscrits > Pelliot chinois

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2104

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2255

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2350

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2482

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Pelliot chinois 2197

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2001-2500

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2505

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2539

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2555

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2567 (+ 2552)

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2633

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2718

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2748

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2854

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2947

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2992

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2703

Département des Manuscrits > Pelliot chinois > Pelliot chinois 2501-3000

Pelliot chinois 2738