13 résultats

Département des Manuscrits > Hébreu > Hébreu 763 à 882

Hébreu 805 . Recueil de traités d'astronomie

Département des Manuscrits > Hébreu > Hébreu 763 à 882

Hébreu 825 . Recueil de traîtés cabbalistiques. Italie