Département des Manuscrits > Vietnamien > Vietnamien B

Vietnamien B 96. Hoàng tú tân truyện. 黄秀新情

Cote : Vietnamien B 96  Réserver
黄秀新情. Hoàng tú tân truyện
嗣德新巳秋新刊, gravé en 1881
Imprimé xylographique. Papier. 1 fascicule. f.. in-8°. Reliure. .
Documents en vietnamien en Chữ Nôm
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits
Ce document est conservé sur un site distant.

Conditions d'accès

Un délai est nécessaire pour la communication de ce document. En savoir plus.

Présentation du contenu

Imprimé par 盛文堂 / Thịnh Văn Đường

Truyện thơ Nôm thể 6-8, kể truyện Hoàng Tú 黃秀: chàng quê ở Tràng An 長安, bố mẹ làm nghề đậu phụ. Hoàng Tú gặp nàng Ngọc Côn 玉昆, kết duyên chồng vợ. Sau Hoàng Tú đỗ trạng nguyên, cùng làm vua với Tống Thần. Tống Thần vu cho Hoàng Tú lấy trộm ấn vàng của vua. Hoàng Tú bị đày. Tống Thần lập mưu dụ dỗ Ngọc Côn làm vợ. Ngọc côn đánh lừa Tống Thần, làm biểu tâu lên vua, kể rõ nỗi oan của Hoàng Tú. Vua tha cho Hoang Tú, Bắt Tống Thần và phong cho Ngọc Côn danh hiệu "Người vợ tiết nghĩa

Documents en relation

National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam, NLVNPF-0019 R.91

Informations sur les modalités d’entrée

Acquisition 15532

Informations sur le traitement

Notice encodée en EAD par Héricher Laurent