Département des Manuscrits > Vietnamien > Vietnamien A

Vietnamien A 69. Hoàng Việt xuân thu. 皇越春秋

Cote : Vietnamien A 69  Réserver
Anonyme. Hoàng Việt xuân thu. 皇越春秋
XIXe siècle
Manuscrit. Papier. 2 volumes. f.. in-4°. Reliure .
Documents en vietnamien en Chữ Nôm
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits
Ce document est conservé sur un site distant.

Conditions d'accès

Un délai est nécessaire pour la communication de ce document. En savoir plus.

Présentation du contenu

Histoire romancée de la guerre d'Indépendance du Vietnam menée par Lê Lợi (黎利, 1385? – 1433) contre les Ming. Composé en soixante chapitres précédés d'une courte préface

Tiểu thuyết lịch sử (gồm 60 hồi), làm vào khoảng thế kỷ XIX, có những tư tưởng lệch lạc, xuyên tạc lịch sử. Về văn bản có liên quan với sách Việt lam tiểu sử [越藍小史] do Lê Hoan khắc in năm Duy Tân Mậu Thân [維新戊申] (1908). Nội dung: Giai đoạn từ cuối đời Trần đến đầu đời Lê: Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, tự lên ngôi vua. Trần Thiêm Bình cùng bầy tôi là Bùi Bá Kỳ trốn sang Trung Quốc cầu viện. Nhà Minh đưa Thiêm Bình về nước, bị Hồ Quý Ly cho phục binh giết chết. Vua Minh mượn cớ này, đưa quân sang xâm chiếm Việt Nam, bắt cha con Hồ Quý Ly đưa về Trung Quốc. Con cháu nhà Trần là Giản Định, Trùng Quang nổi lên chống chính quyền đô hộ, đều thất bại. Sau Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, qua 10 năm kháng chiến gian khổ đã đánh đuổi được giặc Minh, giải phóng đất nước lập ra nhà hậu Lê

Informations sur les modalités d’entrée

Acqusition

Documents de substitution

Informations sur le traitement

Notice encodée en EAD par Héricher Laurent