Département des Manuscrits > Hébreu > Hébreu 763 à 882

Hébreu 825. Recueil de textes cabbalistiques

 : F. 56r-113v
Peretz ben Isaac Ha-Cohen. Maʿareket haʾelwhwt
פרץ בן יצחק הכהן. מערכת האלהות