Département des Manuscrits > Hébreu > Hébreu 883 à 1009 > Hébreu 883 à 933

Hébreu 918. Averroès. Recueil de textes

 : F. 1v-32v
Averroès. Abrégé de "la Logique" d'Aristote dans la traduction de Jacob ben Makhir
אבן רשד, מחמד בן מחמד. קצור מכל מלאכת ההגיון