Département des Manuscrits > Hébreu > Hébreu 883 à 1009 > Hébreu 883 à 933

Hébreu 918. Averroès. Recueil de textes

 : F. 33r-54v
Averroès. Résumé de la "Physique d'Aristote"
קצור ספר השמע הטבעי של אריסטו. אבן רשד, מחמד בן מחמד