Département des Manuscrits > Arabe > Arabe Index Vajda

Index des manuscrits. Lettre I

Al-INBĀʾ bi-anbāʾ al-anbiyāʾ wa tawārīḫ al-ḫulafāʾ.. Muḥammad ibn Salāma al-Quḍāʾī

Présentation du contenu

C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, I2, 419 [1] ; Supplement I, 584. [Al-Taʾrīḫ - Histoire].

ʿUYŪN al-maʿārif wa-funūn aḫbār al-ḫalāʾif


Sous-unités de description