Département des Manuscrits > Espagnol

Espagnol 411

Cote : Espagnol 411  Réserver
Traité d'astrologie, par Barthomeu de Tresvents.
XV e siècle
Papier.86 feuillets.297 × 220 mm.
Manuscrit en espagnol
Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits

Documents de substitution

Microfilm en noir et blanc. Cote de consultation en salle de lecture : MF 4331. Cote de la matrice (pour commander une reproduction) : R 209387.

Documents de substitution

Il existe une version numérisée de ce document.

Numérisation effectuée à partir d'un document de substitution.

Accéder au manuscrit numérisé
vignette simple

Présentation du contenu

Commençant par : "En lo nom de nostre senyor Deu Jesu Christ tot poderos. A totes les gents qui viuen segons raho e lley seria bo de saber les nativitats, mes als reys e grans senyors e nobles, los quals Deu ha ordenats per regiment daltres, ho es de necessitat... Entes donques e considerat lo molt alt e poderos senyor en Pera, per la gracia de Deu rey de Arego terç, que aquestes coses son rahonables, e considerades les altres coses que a un rey en especial son necessaries de la sciencia de astrelogia, ha ordenat aquest llibra per manera e orden que sen sagueix e fet compendre e elegir de la madulla dels actors de veritat de aquella sciencia, e aso per ma de Barthomeu de Tresvents, metge seu en la part de phisica, e en aquesta matexa, e expert de philosofia," et finissant par : "E per bons companyons de bona ley e de bona natura per bonas doctrinas los vicis e los mals se aminuen es corregexen, en bon esforç mal astre venç, en tal guisa que saviesa sobresenyorege tota mala ventura e astre e enclinacions desordenades, que maleyta es la persona que no es senyor de la natura viciosa e de sa voluntat desordenada, y ( il y avait d'abord per que) Deu e senyor nostre sia lloat qui ma aportat affi aquest tractat. Amen."

Informations sur les modalités d’entrée

Acquis en 1874.

Bibliographie

Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, par Alfred Morel-Fatio. Paris : Imprimerie nationale, 1892. Notice 108

Bibliographie

Sur Barthomeu de Tresvents et le manuscrit de son traité d'astrologie jadis conservé au monastère de Monserrat, voyez Villanueva, Viage literario , t. VII, p. 146. Le Pierre III dont il est question dans le prologue du manuscrit est sans doute Pierre IV (d'Aragon), dit le Cérémonieux.

1983
François Avril, Jean-Pierre Aniel, Mireille Mentré, Alix Saulnier et Yolanta Zaluska, Manuscrits enluminés de la péninsule ibérique , Paris : Bibliothèque nationale, 1983, N°233, p. 173

Astrologie

PIERRE IV, roi d'Aragon

TRESVENTS, Barthomeu DE