Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6569-6920 > Chinois 6569-6622

Chinois 6617

II金粟天岸昇禪師塔銘Jin xu tian an sheng chan shi da ming.Inscription du stūpa de Tian an Ben sheng shan shi.

Présentation du contenu

Nom religieux Ben sheng, surnom Ou an, de la famille Chen, de Zhen jiang (1620-1673). Inscription rédigée par Li Huan zhang Xiang xian, de Qing zhou.

5 feuillets.