Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6569-6920 > Chinois 6569-6622

Chinois 6590

II天童密雲禪師悟公墖銘Tian tong mi yun chan shi wu gong da ming.Inscription du stūpa de Mi yun Wu shan shi.

Présentation du contenu

Par Qian Qian yi.

5 feuillets.