Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

XXXVIII (livre 4)左驍衛長史王玄策騎曹蕭灌等議狀Zuo xiao wei zhang shi wang xuan ce qi cao xiao guan deng yi zhuang.Avis formulé par Wang Xuan ce, Xiao Guan et autres.

Présentation du contenu

Feuillet 8.