Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

XXVIII (livre 4)內侍監給事王泉博士胡玄亮等議狀Nei shi jian ji shi wang quan bai shi hu xuan liang deng yi zhuang.Avis formulé par Wang Quan, Hu Xuan liang, etc.

Présentation du contenu

Feuillet 2.