Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

XXV (livre 3)司戎太常伯城護軍鄭欽泰員外郎秦懷恪等議狀Si rong tai shang bai hu jun zheng qin tai yuan wai lang qin huai ke deng yi zhuang.Avis formulé par Zheng Qin tai, Qin Huai ke, etc.

Présentation du contenu

Feuillet 13.