Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

VII (livre 1)桓玄難王謐不應致敬事Huan xuan nan wang mi bu ying zhi jing shi.Objections de Huan Xuan à Wang Mi.

Présentation du contenu

Trois pièces.

Feuillets 10, 14, 17.