Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

VI (livre 1)王謐答桓玄明沙門不應致敬事書Wang mi da huan xuan ming sha men bu ying zhi jing shi shu.Réponse de Wang Mi à Huan Xuan : il n'y a pas lieu, etc.

Présentation du contenu

Feuillet 9.