Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6549

LXX (livre 5)右春坊中護郝處俊贊善楊思正等議狀You chun fang zhong hu he chu jun zan shan yang si zheng deng yi zhuang.Avis formulé par He Chu jun, Yang Si zheng, etc.

Présentation du contenu

Annoté.

Feuillet 15.