Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6539

XXV, livre 8阿育王弟出家造釋迦石像記E yu wang di chu jia zao shi jia shi xiang ji.Le frère du roi Açoka entre en religion et fait une statue du Bouddha.

Présentation du contenu

Extrait du Qiu li lao yu jing.

3 feuillets.