Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6539

XXIII, livre 8優填王造釋迦栴檀像記You tian wang zao shi jia zhan tan xiang ji.La statue du Bouddha faite par ordre d'Udayana rāja.
2 feuillets.

Présentation du contenu

Extrait de l'Ekottarāgama sūtra.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 543.