Chinois 6516

LVIII (livre 3)Ru zong can jiu shan zong.

Présentation du contenu

Chinois 6515, article XLV.

Feuillets 12 à 19.