Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6516

XIV (livre 1)Cheng xiang zheng qing zhi quan xiu jing tu wen.

Présentation du contenu

Chinois 6515 article XIV.

Feuillets 42, 43.