Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6516

LXXII (livre 3)Li xiang xian xing wang sheng jing tu shuo.

Présentation du contenu

Chinois 6515, article LIX.

Feuillets 49 à 51.