Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6512-6568

Chinois 6516

LXX (livre 3)Bian (辯) ming san jiao sheng ren qian hou jiang sheng song.

Présentation du contenu

Chinois 6515, article LVII.

Feuillet 48.