Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6379-6449

Chinois 6409

III如意寶論王陁羅尼Ru yi bao lun wang tuo luo ni.Padmacintāmaṇirāja dhāraṇī.
1 feuillet.

Présentation du contenu

Chinois 6407, article LVIII.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1394, 1402, 1437