Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6231

III佛說幻化綱大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經Fo shuo huan hua wang da yu jia jiao shi fen nu ming wang da ming guan xiang yi gui jing.Māyājāla mahāyoga tantra daēakrodha vidyārāja mahāvidyā dhyānasańjñāna kalpa sūtra.
1 livre.

Présentation du contenu

Version de Fa xian (982-1001). Lecture des signes difficiles. Édition du Hua yan ge (1643).

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1061.