Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 6168-6568 > Chinois 6226-6292

Chinois 6231

II佛說大悲空智金剛大教王儀軌經Fo shuo da bei kong zhi jin gang da jiao wang yi gui jing.He vajra tantra sūtra.
5 livres.

Présentation du contenu

Version de Fa hu (1004-1058). Liste des signes rares. Édition du Hua yan ge (1644).

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 1060.