Chinois 6180

XLVII, livre 5佛說拘薩國烏王經Fo shuo ju sa guo wu wang jing.Kosala rāja sūtra.

Présentation du contenu

Feuillets 5 à 8.

Bibliographie

Bunyiu Nanjio 417.