Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 5343-5720 > Chinois 5656-5720

Chinois 5677

IX文昌帝君聖訓 。蕉窻十則Wen chang di jun sheng xun. Jiao chuang shi ze.

Présentation du contenu

Même texte que Chinois 5673, article IX.