Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 3198-3298

Chinois 3298

I忠經集註Zhong jing ji zhu.Le Zhong jing, avec commentaires.Zhong jing ti zhu da quan shuo yue da cheng.Commentaires sur le Zhong jing.

Présentation du contenu

En bas des pages, préface de l'auteur Ma Yong (142 de notre ère.) ; texte, avec commentaires de Zheng Xuan. En haut des pages :

忠經體註大全說約大成

Par Qiu Cang zhu et Shen Shi heng, surnom Xiang qi, de Hang.

Cat. imp., liv. 95, f. 4 ; Chinois 2974, article II.