Département des Manuscrits > Chinois > Chinois 1-9080 : cat. M. Courant > Chinois 2344-3398 > Chinois 2344-2667

Chinois 2555-2586

foliotation : Chinois 2555
I重栞宋本周易注疏. 附校勘記Chong kan song ben zhou yi zhu shu. — Fu jiao kan ji.Le Yi jing, avec commentaires, gravé, etc. — Examen critique.

Présentation du contenu

Gravé sous la surveillance de Ruan Yuan. Préface de Kong Ying da (574-648) pour le Zhou yi zheng yi. Notes de Wang Bi, des Wei (226-249) ; commentaires de Kong Ying da et de Han Kang bai des Jin.

9 livres. — Cat. imp., liv. 1, f. 11.

Livres canoniques • textes collectifs